پروژه استاد ماهی-اسنپ فود

ورودثبت نام
مشخصات پروژه: پروژه بخش شیرینی اسنپ فود
دانشگاه: پیام نور تبریز-مراغه
استاد: جناب اقای مصطفی ماهی
استاد راهنما: جناب اقای مصطفی ماهی
دانشجویان پروژه: خلیل امین پور - عسل ارباتانی
خلیل امین پور
شماره دانشجویی: 970167159
E-mail: Admeriuse@gmail.com
دانشگاه پیام نور مرکز مراغه


دانلود فایل پورپوزال
عسل ارباتانی
شماره دانشجویی: xxx
E-mail: ===
دانشگاه پیام نور مرکز تبریز


دانلود فایل پورپوزال